ไหมพรมเส้นใหญ่ ยี่ห้อ DaiDee byPLTT

ไหมพรมเส้นใหญ่ ยี่ห้อ DaiDee byPLTT

ไหมเส้นกลม ถักลื่น ถักง่าย เส้นไหมหนานุ่ม

ชิ้นงานที่นิยมถัก
ถักหมวก, ถักผ้าคลุมไหล่, ถักผ้าพันคอ, ถักเสื้อ

ชิ้นงานที่ถักได้
งานดีไอวายต่างๆ

ขนาดเส้นไหม
โดยประมาณ 3 มิลลิเมตร

อุปกรณ์
เข็มโครเชต์ เข็มทองเบอร์ 5/0 7/0
ไม้นิต เบอร์ 4.5-6.0
บล็อคไม้

วัตถุดิบที่ผลิตไหม
เส้นใยสังเคราะห์ 100%

น้ำหนัก 100 กรัม


แสดงทั้งหมด 25 ผลลัพท์

Scroll to top