เยื่อไผ่ สำหรับเด็กอ่อน ยี่ห้อ DaiDeebyPLTT

เยื่อไผ่ สำหรับเด็กอ่อน ยี่ห้อ DaiDeebyPLTT

ไหมธรรมชาติ ไหมเงา เส้นสวย ถักลื่น

💥ชิ้นงานที่นิยมถัก
ถักหมวกให้ผู้ป่วย ถักชุดให้เด็กเล็ก หรือจะถักเสื้อ ถักหมวก

💥ชิ้นงานที่ถักได้
ถักผ้าพันคอ ถักผ้าคลุมไหล่

💥ขนาดเส้นไหม
ขนาดเส้นโดยประมาณ 1.8 มิลลิเมตร หรือประมาณเบอร์20

💥อุปกรณ์ที่ใช้ถัก
เข็มโครเชต์ เข็มเงินเบอร์ 1.6-2.0 เข็มทองเบอร์3/0

💥วัตถุดิบที่ผลิตไหม
เส้นใยธรรมชาติ 100%

น้ำหนัก 100 กรัม

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

Scroll to top