เบบี้ซัมเมอร์ ยี่ห้อ DaiDeebyPLTT

เบบี้ซัมเมอร์ ยี่ห้อ DaiDeebyPLTT

ไหมเส้นกลม ถักลื่น ถักง่าย เส้นไหมมีความเงา

ชิ้นงานที่นิยมถัก
ถักเสื้อ, ถักผ้าคลุมไหล่, ถักหมวก, ถักผ้าคลุมไหล่

ชิ้นงานที่ถักได้
ถักผ้าคลุมตู้, ถักผ้าคลุมเตียง, งานดีไอวาย

ขนาดเส้นไหม
โดยประมาณ 1 มิลลิเมตร หรือขนาดประมาณเบอร์ 20

อุปกรณ์
เข็มโครเชต์ เข็มเงิน 1.4-2.0 เข็มทองเบอร์ 3/0
ไม้นิต เบอร์ 2.5 – 3.0
บล็อคไม้

วัตถุดิบที่ผลิตไหม
เส้นใยสังเคราะห์ 100%

น้ำหนัก 100 กรัม


แสดงทั้งหมด 28 ผลลัพท์

Scroll to top