อินโดซิลค์ ยี่ห้อ DaiDeebyPLTT

อินโดซิลค์ ยี่ห้อ DaiDee by PLTT

ไหมพรมเส้นเงาวาว เส้นกลม ถักลื่น ถักง่าย เกลียวเส้นไม่แตก

ชิ้นงานที่นิยมถัก
ถักกระเป๋า, ถักกระเป๋าวายู, ถักตุ๊กตา, ถักที่รองแก้ว, ถักที่รองจาน

ชิ้นงานที่ถักได้
ถักเสื้อ, ถักหมวก, ถักผ้าพันคอ, ถักผ้าคลุมไหล่

ขนาดเส้นไหม
โดยประมาณ 2 มิลลิเมตร หรือขนาดประมาณ 4ply

อุปกรณ์
เข็มโครเชต์ เข็มทอง2หัว เบอร์ 3/0 4/0
ไม้นิต เบอร์ 3-4.5 มม.
บล็อคไม้

วัตถุดิบที่ผลิตไหม
เส้นใยสังเคราะห์ 100%

น้ำหนัก 100 กรัม


แสดงทั้งหมด 31 ผลลัพท์

Scroll to top