ซัมเมอร์ซอฟ เบอร์16 (อ้วน) ยี่ห้อ DaiDeebyPLTT

ซัมเมอร์ซอฟ เบอร์16 (อ้วน) ยี่ห้อ DaiDeebyPLTT

ไหมเส้นเล็กๆ ถักลื่น ถักง่าย เส้นไหมมีความเงาหน่อยไม่ออกด้าน

ชิ้นงานที่นิยมถัก
ถักบิกินี่, ถักชุดว่ายน้ำ, ถักเสื้อ, ถักผ้าคลุมไหล่, ถักหมวก, ถักผ้าคลุมไหล่, ถักสไบ

ชิ้นงานที่ถักได้
ถักผ้าคลุมตู้, ถักผ้าคลุมเตียง, งานดีไอวาย

ขนาดเส้นไหม
โดยประมาณ 1 มิลลิเมตร หรือขนาดประมาณเบอร์ 16

อุปกรณ์
เข็มโครเชต์ เข็มเงิน 1.0-1.6

วัตถุดิบที่ผลิตไหม
เส้นใยสังเคราะห์ 100%

น้ำหนัก 100 กรัม


แสดงทั้งหมด 38 ผลลัพท์

Scroll to top