ขนแกะ ปุยฝ้าย

?ขนแกะปุยฝ้าย

✅เป็นไหมพรมแฟนซีเส้นขน ขนาดขนยาวประมาณ 5 cm. น้ำหนักเบา

✅งานถักเสื้อ ถักผ้าพันคอ ถักหมวก ถักผ้าคลุมไหล่ ถักงาน D.I.Y. ถักตกแต่งของใช้ หรือถักงานได้ทุกชนิดตามต้องการ

✅แนะนำเข็มทอง เบอร์ 4/0 5/0 7/0 ขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือในการดึงไหม

Showing all 14 results